Krizová připravenost firmy

0

Obecně se jedná o vnitřní záležitost organizace vztahující se zejména ke stavu ošetřování vnitřních podnikatelských hrozeb. Jedná se o soubor organizačních, metodických a materiálně technických opatření, prováděných managementem společnosti v souladu s krizovým plánem organizace a aktuálním stavem krizového okolí firmy nebo organizace.

Preparedness

Krizová připravenost v procedurách a systémových postupech a vybavení odpovídajícími přístroji.

Readiness

Krizová připravenost související s prací, profesními pozicemi a vyjadřující vysokou motivaci, pochopení poslání a porozumění rizikům.

Previous article Řešení problémů
Next article Krizová odolnost organizace
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.