Krizová připravenost firmy

0

Obecně se jedná o vnitřní záležitost organizace vztahující se zejména ke stavu ošetřování vnitřních podnikatelských hrozeb. Jedná se o soubor organizačních, metodických a materiálně technických opatření, prováděných managementem společnosti v souladu s krizovým plánem organizace a aktuálním stavem krizového okolí firmy nebo organizace.

Preparedness

Krizová připravenost v procedurách a systémových postupech a vybavení odpovídajícími přístroji.

Readiness

Krizová připravenost související s prací, profesními pozicemi a vyjadřující vysokou motivaci, pochopení poslání a porozumění rizikům.

Previous article Řešení problémů
Next article Krizová odolnost organizace
Jsem konzultant pro personální, manažerské a krizové řízení. Disponujeme zkušenými krizovými a interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu. Realizujeme expertní personální audit a personální poradenství. Zabýváme se také personálním marketingem a značkou zaměstnavatele. Rozvíjíme naši kreativní agenturu, která pomáhá firmám v oblasti vývoje a inovací.