Domů Corporate Crisis Preparedness Krizová připravenost firmy

Krizová připravenost firmy

Obecně se jedná o vnitřní záležitost organizace vztahující se zejména ke stavu ošetřování vnitřních podnikatelských hrozeb. Jedná se o soubor organizačních, metodických a materiálně technických opatření, prováděných managementem společnosti v souladu s krizovým plánem organizace a aktuálním stavem krizového okolí firmy nebo organizace.

Preparedness

Krizová připravenost v procedurách a systémových postupech a vybavení odpovídajícími přístroji.

Readiness

Krizová připravenost související s prací, profesními pozicemi a vyjadřující vysokou motivaci, pochopení poslání a porozumění rizikům.

Exit mobile version