Kvantová organizace

0

Kvantová organizace je založena na novém a moderním kvantovém myšlení a řízená základními principy kvantové fyziky. Kvantoví lídři přemýšlejí dopředu a formulují mnoho scénářů budoucnosti, podporují otázky a experimenty. Kvantoví lídři dokáží pracovat s nehmotnou dynamikou organizace a náležitě ji svými zásahy pozitivně ovlivňovat.

Previous article Vnitřní síla organizace
Next article SQ – Spirituální kvocient
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.