Leader

    17

    Leader je osobou, která má schopnost přimět lidi, aby ji následovali.

    - Reklama -