Leadership

0

Leadership je možné popsat dvěma způsoby. Leadership – vedení ve smyslu jedince nebo skupina osob na vedoucích pozicích ve firmě nebo druhé pojetí chápeme jako leadership – proces ovlivňování chování a myšlení druhých osob. Ve vůdcovství jde o záměrné působení vůdce na ty, kteří jsou vedeni, za účelem změny jejich chování nebo vzájemných vztahů. Vyžaduje neustálou změnu, nejedná se o udržování stejného stavu, změna je tedy výsledkem. Lídr není pouze nadřízený, ale poskytuje svým podřízeným oporu, radu a pomoc. Stává se koučem a používá metody, kterými uskutečňuje cíle společně s ostatními.

Leadership, lze dnes rozdělit do několika tematických druhů:

  • Autentický leadership, ve kterém se zdůrazňuje autenticita vůdce – lídra a jeho vedení.
  • Servisní, někdy také sloužící leadership, který staví vůdce do role sluhy, jež pečuje o potřeby svých následovníků.
  • Spirituální leadership, který se zaměřuje na vedení, které využívá určité hodnoty pro motivaci svých následovníků.
  • Adaptační leadership, který povzbuzuje své následovníky, vystavováním překážek a problémů a výzvě k jejich zdolání a změně.
  • Organizační leadership je takový, ve kterém se uplatňují nedirektivní způsoby práce s lidmi, založené na vzájemně korektních a férových vztazích rozvíjených na úrovni celé firmy.
  • Transformační leadership, je vnímán jako prostředí, ve kterém se lídr nesnaží získat následovníky, ale své nástupce. Transformační lídr je takový, který se sám v procesu vedení učí.

Previous article Kompetence
Next article Personální marketing
Jsem poradce a konzultant pro personální, manažerské a podnikové poradenství. V oblasti lidských zdrojů poskytuji také řadu souvisejících služeb, jako jsou analýza produktivity zaměstnanců, průzkumy zaměstnanců, nábor zaměstnanců. Pro klienty realizuji projekty personálního marketingu a značky zaměstnavatele. Realizuji personální audit a odborné personální poradenství. Má agentura dnes disponuje zkušenými interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu.