LIFO

    0

    LIFO je akronym z anglického Last In First Out, poslední dovnitř a první ven a znamená přednostní propouštění pracovníků s nejkratší dobou zaměstnání. Vychází z přesvědčení, že déle zaměstnaní pracovníci mají větší právo zůstat v organizaci. Tento způsob propouštění se obvykle snáze zdůvodňuje.

    Previous article Leader
    Next article Loajalita
    Jsem konzultant pro personální, manažerské a krizové řízení. Disponujeme zkušenými krizovými a interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu. Realizujeme expertní personální audit a personální poradenství. Zabýváme se také personálním marketingem a značkou zaměstnavatele. Rozvíjíme naši kreativní agenturu, která pomáhá firmám v oblasti vývoje a inovací.