Liniový manažer – linioví manažeři

0

Tento manažer se nachází na nejnižší úrovni manažerské hierarchie. Jeho hlavním úkolem je vést zaměstnance při každodenních zadaných činnostech a úkolech, nadále provádí kontrolu a v případné nesrovnalosti a nejasnosti se snaží o nápravu chyb a problémů, které se mohou vyskytnout v provozu.

Jedná se o mistry v nějaké výrobní jednotce, vedoucí dílen, vedoucí administrativními oddělení, dispečeři v dopravě, vrchní sestry apod.

Previous article Mikro krize
Next article Střední manažer – střední manažeři
Jsem konzultant pro personální, manažerské a krizové řízení. Disponujeme zkušenými krizovými a interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu. Realizujeme expertní personální audit a personální poradenství. Zabýváme se také personálním marketingem a značkou zaměstnavatele. Rozvíjíme naši kreativní agenturu, která pomáhá firmám v oblasti vývoje a inovací.