Liniový manažer – linioví manažeři

0

Tento manažer se nachází na nejnižší úrovni manažerské hierarchie. Jeho hlavním úkolem je vést zaměstnance při každodenních zadaných činnostech a úkolech, nadále provádí kontrolu a v případné nesrovnalosti a nejasnosti se snaží o nápravu chyb a problémů, které se mohou vyskytnout v provozu.

Jedná se o mistry v nějaké výrobní jednotce, vedoucí dílen, vedoucí administrativními oddělení, dispečeři v dopravě, vrchní sestry apod.

Previous article Mikro krize
Next article Střední manažer – střední manažeři
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.