Liniový manažer – linioví manažeři

0

Tento manažer se nachází na nejnižší úrovni manažerské hierarchie. Jeho hlavním úkolem je vést zaměstnance při každodenních zadaných činnostech a úkolech, nadále provádí kontrolu a v případné nesrovnalosti a nejasnosti se snaží o nápravu chyb a problémů, které se mohou vyskytnout v provozu.

Jedná se o mistry v nějaké výrobní jednotce, vedoucí dílen, vedoucí administrativními oddělení, dispečeři v dopravě, vrchní sestry apod.

Previous article Mikro krize
Next article Střední manažer – střední manažeři
Jsem poradce a konzultant pro personální, manažerské a podnikové poradenství. V oblasti lidských zdrojů poskytuji také řadu souvisejících služeb, jako jsou analýza produktivity zaměstnanců, průzkumy zaměstnanců, nábor zaměstnanců. Pro klienty realizuji projekty personálního marketingu a značky zaměstnavatele. Realizuji personální audit a odborné personální poradenství. Má agentura dnes disponuje zkušenými interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu.