LMX

0

Leader-follower exchange, respektive leader-member exchange, využívající zkratku LMX. Dle Gooty a Yammarino se jedná o jednu z nejvlivnějších teorií leadershipu a model významný pro vysvětlení množství různých pozitivních faktorů od výsledků organizace po well-being následovníků daného leadera. LMX se považuje za efektivnější leadership prostřednictvím rozvoje a udržování zralých vztahů.

Previous article Mindful leadership
Next article Mindlessness
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.