Locus of control (LOC)

0

Definujeme jako generalizované očekávání a víru člověka v to, že prostředí, odměny a úspěch jsou ovládány vnitřně buď člověkem samotným, anebo z vnějšku, nezávisle na něm.

Vnitřní LOC znamená důvěru ve vlastní síly, člověk s vnějším LOC má pocit, že chod událostí nemůže ovládat ani ovlivňovat. Podle této teorie je odolnost člověka závislá na míře, do jaké má věci subjektivně pod kontrolou.

Previous article Offboarding
Next article Self-efficacy
Jsem konzultant pro personální, manažerské a krizové řízení. Disponujeme zkušenými krizovými a interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu. Realizujeme expertní personální audit a personální poradenství. Zabýváme se také personálním marketingem a značkou zaměstnavatele. Rozvíjíme naši kreativní agenturu, která pomáhá firmám v oblasti vývoje a inovací.