Locus of control (LOC)

0

Definujeme jako generalizované očekávání a víru člověka v to, že prostředí, odměny a úspěch jsou ovládány vnitřně buď člověkem samotným, anebo z vnějšku, nezávisle na něm.

Vnitřní LOC znamená důvěru ve vlastní síly, člověk s vnějším LOC má pocit, že chod událostí nemůže ovládat ani ovlivňovat. Podle této teorie je odolnost člověka závislá na míře, do jaké má věci subjektivně pod kontrolou.

Previous article Offboarding
Next article Self-efficacy
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.