Sobota, 25 června, 2022

Maladaptace

0

Maladaptace, je opakem adaptace, která vzniká při nesprávné nebo nedostatečné adaptaci, kdy zaměstnanec žije ve svém prostředí v napětí a také v konfliktech, prožívá vnitřní rozpory nebo má nízké sebehodnocení.

Maladaptace je určitá porucha začlenění se do pracovního prostředí, která může být způsobována také povahou člověka a projevuje se určitou neschopností přijmout svou roli a uspokojovat požadavky okolí.

Previous article Adaptabilita
Next article Pracovní adaptace
Jsem poradce pro rodinné firmy a podniky. Objevuju skrytý potenciál rodinných firem a rodinných podniků. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.