Maladaptace

0

Maladaptace, je opakem adaptace, která vzniká při nesprávné nebo nedostatečné adaptaci, kdy zaměstnanec žije ve svém prostředí v napětí a také v konfliktech, prožívá vnitřní rozpory nebo má nízké sebehodnocení.

Maladaptace je určitá porucha začlenění se do pracovního prostředí, která může být způsobována také povahou člověka a projevuje se určitou neschopností přijmout svou roli a uspokojovat požadavky okolí.

Previous article Adaptabilita
Next article Pracovní adaptace
Jsem poradce a konzultant pro personální, manažerské a podnikové poradenství. V oblasti lidských zdrojů poskytuji také řadu souvisejících služeb, jako jsou analýza produktivity zaměstnanců, průzkumy zaměstnanců, nábor zaměstnanců. Pro klienty realizuji projekty personálního marketingu a značky zaměstnavatele. Realizuji personální audit a odborné personální poradenství. Má agentura dnes disponuje zkušenými interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu.