Maladaptace

    61

    Maladaptace, je opakem adaptace, která vzniká při nesprávné nebo nedostatečné adaptaci, kdy zaměstnanec žije ve svém prostředí v napětí a také v konfliktech, prožívá vnitřní rozpory nebo má nízké sebehodnocení. Maladaptace je určitá porucha začlenění se do pracovního prostředí, která může být způsobována také povahou člověka a projevuje se určitou neschopností přijmout svou roli a uspokojovat požadavky okolí.

    - Reklama -