Maladaptace

0

Maladaptace, je opakem adaptace, která vzniká při nesprávné nebo nedostatečné adaptaci, kdy zaměstnanec žije ve svém prostředí v napětí a také v konfliktech, prožívá vnitřní rozpory nebo má nízké sebehodnocení.

Maladaptace je určitá porucha začlenění se do pracovního prostředí, která může být způsobována také povahou člověka a projevuje se určitou neschopností přijmout svou roli a uspokojovat požadavky okolí.

Previous article Adaptabilita
Next article Pracovní adaptace
Jsem konzultant pro personální, manažerské a krizové řízení. Disponujeme zkušenými krizovými a interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu. Realizujeme expertní personální audit a personální poradenství. Zabýváme se také personálním marketingem a značkou zaměstnavatele. Rozvíjíme naši kreativní agenturu, která pomáhá firmám v oblasti vývoje a inovací.