Management lidských zdrojů (HRM)

0

Management lidských zdrojů nebo také řízení lidských zdrojů/ HR představuje přístup k výkonu personální práce. HRM kladen důraz na perspektivu a soulad s celofiremními cíli. Termín lidské zdroje/ HR reprezentuje lidský kapitál, který je vedle dalších zdrojů potřeba pro dosažení cílů společnosti. V rámci HRM mají lidské zdroje primární postavení. Jejich úloha je vzhledem k udržení konkurenceschopnosti považována za klíčovou.

HRM dělíme:

  1. plánování lidských zdrojů
  2. nábor zaměstnanců
  3. vzdělávání zaměstnanců
  4. řízení kariéry zaměstnanců
  5. hodnocení zaměstnanců
  6. personální administrativa
Previous article Personální marketing
Next article Metoda Behavioral Anchored Rating Scale (BARS)
Jsem konzultant pro personální, manažerské a krizové řízení. Disponujeme zkušenými krizovými a interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu. Realizujeme expertní personální audit a personální poradenství. Zabýváme se také personálním marketingem a značkou zaměstnavatele. Rozvíjíme naši kreativní agenturu, která pomáhá firmám v oblasti vývoje a inovací.