Management lidských zdrojů (HRM)

0

Management lidských zdrojů nebo také řízení lidských zdrojů/ HR představuje přístup k výkonu personální práce. HRM kladen důraz na perspektivu a soulad s celofiremními cíli. Termín lidské zdroje/ HR reprezentuje lidský kapitál, který je vedle dalších zdrojů potřeba pro dosažení cílů společnosti. V rámci HRM mají lidské zdroje primární postavení. Jejich úloha je vzhledem k udržení konkurenceschopnosti považována za klíčovou.

HRM dělíme:

  1. plánování lidských zdrojů
  2. nábor zaměstnanců
  3. vzdělávání zaměstnanců
  4. řízení kariéry zaměstnanců
  5. hodnocení zaměstnanců
  6. personální administrativa

Previous article Personální marketing
Next article Metoda Behavioral Anchored Rating Scale (BARS)
Jsem poradce a konzultant pro personální, manažerské a podnikové poradenství. V oblasti lidských zdrojů poskytuji také řadu souvisejících služeb, jako jsou analýza produktivity zaměstnanců, průzkumy zaměstnanců, nábor zaměstnanců. Pro klienty realizuji projekty personálního marketingu a značky zaměstnavatele. Realizuji personální audit a odborné personální poradenství. Má agentura dnes disponuje zkušenými interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu.