Management lidských zdrojů (HRM)

0

Management lidských zdrojů nebo také řízení lidských zdrojů/ HR představuje přístup k výkonu personální práce. HRM kladen důraz na perspektivu a soulad s celofiremními cíli. Termín lidské zdroje/ HR reprezentuje lidský kapitál, který je vedle dalších zdrojů potřeba pro dosažení cílů společnosti. V rámci HRM mají lidské zdroje primární postavení. Jejich úloha je vzhledem k udržení konkurenceschopnosti považována za klíčovou.

HRM dělíme:

  1. plánování lidských zdrojů
  2. nábor zaměstnanců
  3. vzdělávání zaměstnanců
  4. řízení kariéry zaměstnanců
  5. hodnocení zaměstnanců
  6. personální administrativa

Previous article Personální marketing
Next article Metoda Behavioral Anchored Rating Scale (BARS)
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.