Management

0

Pojem management se v češtině objevil přijetím anglického pojmu management, který má původ v latinském slovu manus – ruka. V angličtině se pak latinský pojem uchytil jako manage – ve smyslu vést, řídit, spravovat či ovládat, ze kterého pak vznikl pojem management.

Pod pojmem management je nutné chápat ucelený soubor ověřených postupů, přístupů, názorů, zkušeností, doporučení a metod, které se užívají ke zvládnutí specifických činností v řízení organizací. Management je také procesem umožňující plánovat a organizovat lidské činnosti, vést lidi k jejich provádění, kontrolovat výkon těchto činností a řídit chování lidí a způsoby využívání prostředků.

Previous article Workoholismus
Next article Gamifikace
Jsem konzultant pro personální, manažerské a krizové řízení. Disponujeme zkušenými krizovými a interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu. Realizujeme expertní personální audit a personální poradenství. Zabýváme se také personálním marketingem a značkou zaměstnavatele. Rozvíjíme naši kreativní agenturu, která pomáhá firmám v oblasti vývoje a inovací.