Management

    135

    Pojem management se v češtině objevil přijetím anglického pojmu management, který má původ v latinském slovu manus – ruka. V angličtině se pak latinský pojem uchytil jako manage – ve smyslu vést, řídit, spravovat či ovládat, ze kterého pak vznikl pojem management.

    Pod pojmem management je nutné chápat ucelený soubor ověřených postupů, přístupů, názorů, zkušeností, doporučení a metod, které se užívají ke zvládnutí specifických činností v řízení organizací. Management je také procesem umožňující plánovat a organizovat lidské činnosti, vést lidi k jejich provádění, kontrolovat výkon těchto činností a řídit chování lidí a způsoby využívání prostředků.

    - Reklama -