Manažer

0

Řídící pracovník, který zodpovídá za chod svěřené části firmy nebo organizace. Hlavním úkolem manažera je řídit, plánovat, vést, organizovat, rozhodovat a také kontrolovat lidi, procesy a další zdroje ve svěřené odpovědnosti ve firmě nebo organizaci.

Previous article Marketing
Next article Outsourcing
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.