Manažer

    0

    Řídící pracovník, který zodpovídá za chod svěřené části firmy nebo organizace. Hlavním úkolem manažera je řídit, plánovat, vést, organizovat, rozhodovat a také kontrolovat lidi, procesy a další zdroje ve svěřené odpovědnosti ve firmě nebo organizaci.

    Previous article Marketing
    Next article Outsourcing
    Jsem konzultant pro personální, manažerské a krizové řízení. Disponujeme zkušenými krizovými a interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu. Realizujeme expertní personální audit a personální poradenství. Zabýváme se také personálním marketingem a značkou zaměstnavatele. Rozvíjíme naši kreativní agenturu, která pomáhá firmám v oblasti vývoje a inovací.