Manažer

0

Řídící pracovník, který zodpovídá za chod svěřené části firmy nebo organizace. Hlavním úkolem manažera je řídit, plánovat, vést, organizovat, rozhodovat a také kontrolovat lidi, procesy a další zdroje ve svěřené odpovědnosti ve firmě nebo organizaci.

Previous article Marketing
Next article Outsourcing
Jsem poradce a konzultant pro personální, manažerské a podnikové poradenství. V oblasti lidských zdrojů poskytuji také řadu souvisejících služeb, jako jsou analýza produktivity zaměstnanců, průzkumy zaměstnanců, nábor zaměstnanců. Pro klienty realizuji projekty personálního marketingu a značky zaměstnavatele. Realizuji personální audit a odborné personální poradenství. Má agentura dnes disponuje zkušenými interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu.