Manažerská psychologie

0

Je studium jednotlivců a jejich chování v zaměstnání. V rámci manažerské psychologie jsou vyvíjeny teorie a metody, které jsou aplikovány na organizace a činnosti lidí. Cílem je pochopení individuální, skupinové a organizační efektivity a spokojenosti lidí v rámci organizace.

Oblasti manažerské psychologie:

  • Chování v organizaci
  • Postoje a individuální rozdíly
  • Výkonová motivace
  • Výběr a diagnostika zaměstnanců
  • Měření a řízení výkonu
  • Trénink a rozvoj zaměstnanců
  • Řízení kariéry
  • Zdraví a bezpečnost při práci
  • Management v organizaci
  • Kultura organizace

Previous article USP - Unique Selling Proposition
Next article CEO – Chief Executive Officer
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.