Manažerská psychologie

0

Je studium jednotlivců a jejich chování v zaměstnání. V rámci manažerské psychologie jsou vyvíjeny teorie a metody, které jsou aplikovány na organizace a činnosti lidí. Cílem je pochopení individuální, skupinové a organizační efektivity a spokojenosti lidí v rámci organizace.

Oblasti manažerské psychologie:

  • Chování v organizaci
  • Postoje a individuální rozdíly
  • Výkonová motivace
  • Výběr a diagnostika zaměstnanců
  • Měření a řízení výkonu
  • Trénink a rozvoj zaměstnanců
  • Řízení kariéry
  • Zdraví a bezpečnost při práci
  • Management v organizaci
  • Kultura organizace

Previous article USP - Unique Selling Proposition
Next article CEO – Chief Executive Officer
Jsem poradce a konzultant pro personální, manažerské a podnikové poradenství. V oblasti lidských zdrojů poskytuji také řadu souvisejících služeb, jako jsou analýza produktivity zaměstnanců, průzkumy zaměstnanců, nábor zaměstnanců. Pro klienty realizuji projekty personálního marketingu a značky zaměstnavatele. Realizuji personální audit a odborné personální poradenství. Má agentura dnes disponuje zkušenými interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu.