Manažerské poradenství

0

Manažerské poradenství je odborná a specializovaná činnost zaměřená na pomoc firmám a organizacím v nesnázích, a to krátkodobého i dlouhodobého charakteru. V širším pojetí může jít i o aplikovanou teoretickou disciplínu, zkoumající lepší možnosti pomoci manažerům ve firmách a organizacích.

Manažerské poradenství

V manažerské poradenství zpravidla spolupracují odborníci a konzultanti z více oborů. Manažerské poradenství je zpoplatněno, neboť klient si objednává odbornou konzultaci a hledá řešení své překážky nebo problému v otázkách managementu.

Služba manažerské poradenství

Previous article Poradenství
Next article Firemní poradenství
Jsem konzultant pro personální, manažerské a krizové řízení. Disponujeme zkušenými krizovými a interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu. Realizujeme expertní personální audit a personální poradenství. Zabýváme se také personálním marketingem a značkou zaměstnavatele. Rozvíjíme naši kreativní agenturu, která pomáhá firmám v oblasti vývoje a inovací.