Manažerský audit

0

Manažerský audit představuje účinnou a efektivní formu sběru cenných informací, které následně a efektivně využijete při vašich rozvoji lidských zdrojů a při optimalizaci a standardizaci procesů ve vaší organizaci.

Možné cíle pro manažerský audit

  1. Analýza problémů fluktuace zaměstnanců.
  2. Sběr dat o aktuálním stavu kultury a motivace zaměstnanců.
  3. Analýza vnitrofiremního prostředí z pohledu vztahů a celkové komunikace.
  4. Zhodnocení stávajících zaměstnanců z hlediska jejich osobnostních charakteristik a požadavků na danou pozici.
  5. Zhodnocení pracovní vytíženosti na jednotlivých pracovních pozicích a v návaznosti na to doporučení optimalizace počtu zaměstnanců.
  6. Zhodnocení využívání pracovních nástrojů a pracovního času.
  7. Analýza kariérního plánování a rozvoje jednotlivých zaměstnanců.

 

Previous article Nedualita
Next article Aktivní naslouchání
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.