Marketing

0

Souhrn podnikových činností zajišťující potřeby trhu za účelem jejich přeměny v ziskové příležitosti firmy a jejich realizace. Tradiční marketing je založen na tzv. marketingovém mixu, který tvoří výrobkový mix, distribuční mix a komunikační mix, moderní marketing je podnikatelskou filozofií.

Previous article INCOTERMS
Next article Manažer
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.