Marketingové poradenství

    6

    Marketingové poradenství je specializovaná činnost zaměřená na pomoc firmám a organizacím v nesnázích, a to krátkodobého i dlouhodobého charakteru. V širším pojetí může jít i o aplikovanou teoretickou disciplínu, zkoumající lepší možnosti pomoci firmám a organizacím v oblasti marketingu. V marketingovém poradenství zpravidla spolupracují odborníci a konzultanti z více oborů. Marketingové poradenství je zpoplatněno, neboť klient si objednává odbornou konzultaci a hledá řešení své překážky nebo problému v oblasti marketingu.

    - Reklama -