Neděle, 26 června, 2022

MBO – Management by objectives

0

Řízení podle cílů MBO má řadu synonym. Všechny tyto a podobné přístupy obsahují stejné základní prvky:

  • Stanovení cílů – jádro procesu MBO
  • Důraz je kladen na měřitelnost
  • Plánování akcí, úkolů
  • Sebeřízení
  • Průběžná pravidelná kontrola, resp. koučování

Previous article Autofeedback
Next article Metoda DUMB
Jsem poradce pro rodinné firmy a podniky. Objevuju skrytý potenciál rodinných firem a rodinných podniků. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.