MBO – Management by objectives

0

Řízení podle cílů MBO má řadu synonym. Všechny tyto a podobné přístupy obsahují stejné základní prvky:

  • Stanovení cílů – jádro procesu MBO
  • Důraz je kladen na měřitelnost
  • Plánování akcí, úkolů
  • Sebeřízení
  • Průběžná pravidelná kontrola, resp. koučování

Previous article Autofeedback
Next article Metoda DUMB
Jsem poradce a konzultant pro personální, manažerské a podnikové poradenství. V oblasti lidských zdrojů poskytuji také řadu souvisejících služeb, jako jsou analýza produktivity zaměstnanců, průzkumy zaměstnanců, nábor zaměstnanců. Pro klienty realizuji projekty personálního marketingu a značky zaměstnavatele. Realizuji personální audit a odborné personální poradenství. Má agentura dnes disponuje zkušenými interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu.