MBO – Management by objectives

0

Řízení podle cílů MBO má řadu synonym. Všechny tyto a podobné přístupy obsahují stejné základní prvky:

  • Stanovení cílů – jádro procesu MBO
  • Důraz je kladen na měřitelnost
  • Plánování akcí, úkolů
  • Sebeřízení
  • Průběžná pravidelná kontrola, resp. koučování
Previous article Autofeedback
Next article Metoda DUMB
Jsem konzultant pro personální, manažerské a krizové řízení. Disponujeme zkušenými krizovými a interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu. Realizujeme expertní personální audit a personální poradenství. Zabýváme se také personálním marketingem a značkou zaměstnavatele. Rozvíjíme naši kreativní agenturu, která pomáhá firmám v oblasti vývoje a inovací.