Měkké dovednosti (Soft skills)

  208

  Měkké dovednosti jsou dovednosti v řízení sebe sama. Tento pojem charakterizuje jisté kariérní znaky, kterými může zaměstnanec disponovat. Mezi ně například patří týmové, komunikační, vůdčí, emoční nebo řešitelské dovednosti, ale i etické smýšlení a dovednost efektivní organizace času. Jelikož se tyto dovednosti týkají interakce jedince s okolím, výrazně ovlivňují pracovní výkon zaměstnance.

  Měkké dovednosti, také známé jako soft skills jsou lidské dovednosti v oblasti chování. Jsou to schopnosti lidí komunikovat, společně pracovat, jednat, řešit situace a konflikty, organizovat, rozhodovat a podobně. Jsou doplňkem k odborným dovednostem a tvrdým dovednostem, které známe jako hard skills.

  Měkké dovednosti jsou více vyžadovány u manažerských a případně obchodních profesí, méně důležité jsou u odborných a dělnických profesí. Měkké dovednosti by měly být nedílnou součástí požadavků firmy na pracovní místo a zařazení. Jejich měření je složitější než u odborných dovedností.

  Co patří do skupiny soft skills:

  • komunikativnost – verbální a neverbální, ale také písemná a ústní komunikace.
  • komunikace individuální a v týmu
  • organizační schopnosti a dovednosti
  • vedení týmu
  • vyjednávání a řešení konfliktů
  • schopnost navazovat a udržovat kontakty a vazby
  • strategické myšlení
  • koncepční myšlení
  • kreativní myšlení, kreativita
  • předvídavost
  • odolnost vůči stresu
  • asertivní jednání, asertivita
  • schopnost vlastní sebereflexe
  • empatie
  • samostatnost
  - Reklama -