Měkké dovednosti (Soft skills)

0

Měkké dovednosti jsou dovednosti v řízení sebe sama. Tento pojem charakterizuje jisté kariérní znaky, kterými může zaměstnanec disponovat. Mezi ně například patří týmové, komunikační, vůdčí, emoční nebo řešitelské dovednosti, ale i etické smýšlení a dovednost efektivní organizace času. Jelikož se tyto dovednosti týkají interakce jedince s okolím, výrazně ovlivňují pracovní výkon zaměstnance.

Měkké dovednosti, také známé jako soft skills jsou lidské dovednosti v oblasti chování. Jsou to schopnosti lidí komunikovat, společně pracovat, jednat, řešit situace a konflikty, organizovat, rozhodovat a podobně. Jsou doplňkem k odborným dovednostem a tvrdým dovednostem, které známe jako hard skills.

Měkké dovednosti jsou více vyžadovány u manažerských a případně obchodních profesí, méně důležité jsou u odborných a dělnických profesí. Měkké dovednosti by měly být nedílnou součástí požadavků firmy na pracovní místo a zařazení. Jejich měření je složitější než u odborných dovedností.

Co patří do skupiny soft skills:

 • komunikativnost – verbální a neverbální, ale také písemná a ústní komunikace.
 • komunikace individuální a v týmu
 • organizační schopnosti a dovednosti
 • vedení týmu
 • vyjednávání a řešení konfliktů
 • schopnost navazovat a udržovat kontakty a vazby
 • strategické myšlení
 • koncepční myšlení
 • kreativní myšlení, kreativita
 • předvídavost
 • odolnost vůči stresu
 • asertivní jednání, asertivita
 • schopnost vlastní sebereflexe
 • empatie
 • samostatnost

Previous article Dohoda o provedení práce (DPP)
Next article Tvrdé dovednosti (Hard skills)
Jsem poradce a konzultant pro personální, manažerské a podnikové poradenství. V oblasti lidských zdrojů poskytuji také řadu souvisejících služeb, jako jsou analýza produktivity zaměstnanců, průzkumy zaměstnanců, nábor zaměstnanců. Pro klienty realizuji projekty personálního marketingu a značky zaměstnavatele. Realizuji personální audit a odborné personální poradenství. Má agentura dnes disponuje zkušenými interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu.