Měkké dovednosti (Soft skills)

    119

    Měkké dovednosti jsou dovednosti v řízení sebe sama. Tento pojem charakterizuje jisté kariérní znaky, kterými může zaměstnanec disponovat. Mezi ně například patří týmové, komunikační, vůdčí, emoční nebo řešitelské dovednosti, ale i etické smýšlení a dovednost efektivní organizace času. Jelikož se tyto dovednosti týkají interakce jedince s okolím, výrazně ovlivňují pracovní výkon zaměstnance.

    - Reklama -