Melancholik

    8

    Země je však také cosi hlubokého, pradávného, skrytého pod viditelným povrchem – stejně tak je melancholik, více než jiné typy, schopen proniknout pod povrch do hloubky věcí. Melancholik hluboce prožívá to, co by zanechalo jiné typy klidnými. Je náladový, i letmé podněty jej mohou hluboce rozrušit, ačkoli navenek to nemusí být poznat, neboť své emoce nevyjadřuje tak odvázaně jako cholerik nebo sangvinik – naopak je spíše zdrženlivý a ostýchavý. Své pocity může vyjdřovat spíše umělecky. Je obrácený dovnitř, do světa svých myšlenek a pocitů. Jeho prožívání je dlouhodobé a intenzivní. Obvykle trpí nižší sebedůvěrou.

    - Reklama -