Mentor

0

Vztahy Mentor – Mentée mohou v některých případech vzniknout jak formálně, tak spontánně. Neformálně tvořené vztahy na pracovišti působí silněji, mají pozitivní efekt na rychlost postupu a výši příjmu. Mají také delší trvání než formálně vzniklé

Mentor zastává tři funkce. Funkce vzoru, tedy pracovník sleduje a také může přebírat způsoby chování mentora, jeho postoje a také jeho hodnoty. Funkce podpůrná, která má za cíl uznání, pomoc a poradenství v problematických, pracovních situacích. Poslední funkcí je kariérní, ta má za cíl vyzdvihnutí výkonů, podpora při změně pracovního místa a celou řadu další témat.

Previous article Melancholik
Next article Mentoring
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.