Mentor

0

Vztahy Mentor – Mentée mohou v některých případech vzniknout jak formálně, tak spontánně. Neformálně tvořené vztahy na pracovišti působí silněji, mají pozitivní efekt na rychlost postupu a výši příjmu. Mají také delší trvání než formálně vzniklé

Mentor zastává tři funkce. Funkce vzoru, tedy pracovník sleduje a také může přebírat způsoby chování mentora, jeho postoje a také jeho hodnoty. Funkce podpůrná, která má za cíl uznání, pomoc a poradenství v problematických, pracovních situacích. Poslední funkcí je kariérní, ta má za cíl vyzdvihnutí výkonů, podpora při změně pracovního místa a celou řadu další témat.

Previous article Melancholik
Next article Mentoring
Jsem poradce a konzultant pro personální, manažerské a podnikové poradenství. V oblasti lidských zdrojů poskytuji také řadu souvisejících služeb, jako jsou analýza produktivity zaměstnanců, průzkumy zaměstnanců, nábor zaměstnanců. Pro klienty realizuji projekty personálního marketingu a značky zaměstnavatele. Realizuji personální audit a odborné personální poradenství. Má agentura dnes disponuje zkušenými interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu.