Mentor

    21

    Vztahy Mentor – Mentée mohou v některých případech vzniknout jak formálně, tak spontánně. Neformálně tvořené vztahy na pracovišti působí silněji, mají pozitivní efekt na rychlost postupu a výši příjmu. Mají také delší trvání než formálně vzniklé

    Mentor zastává tři funkce. Funkce vzoru, tedy pracovník sleduje a také může přebírat způsoby chování mentora, jeho postoje a také jeho hodnoty. Funkce podpůrná, která má za cíl uznání, pomoc a poradenství v problematických, pracovních situacích. Poslední funkcí je kariérní, ta má za cíl vyzdvihnutí výkonů, podpora při změně pracovního místa a celou řadu další témat.

    - Reklama -