Mentoring

0

Mentorování je neformální způsob vzdělávání. Vzdělávající se pracovník si zvolí svého mentora a volí si také intenzitu a druh vzdělávání. Mentor funguje jako pomocník a průvodce po celou dobu vzdělávání, motivuje vzdělávajícího se pracovníka a poskytuje mu také zpětnou vazbu. Výhodou je, že pracovník si volí mentora podle svých potřeb a osobních preferencí. Mentor mu pak poskytuje systematickou podporu během vzdělávání.

Previous article Mentor
Next article Mobber
Jsem konzultant pro personální, manažerské a krizové řízení. Disponujeme zkušenými krizovými a interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu. Realizujeme expertní personální audit a personální poradenství. Zabýváme se také personálním marketingem a značkou zaměstnavatele. Rozvíjíme naši kreativní agenturu, která pomáhá firmám v oblasti vývoje a inovací.