Mentoring

    13

    Mentorování je neformální způsob vzdělávání. Vzdělávající se pracovník si zvolí svého mentora a volí si také intenzitu a druh vzdělávání. Mentor funguje jako pomocník a průvodce po celou dobu vzdělávání, motivuje vzdělávajícího se pracovníka a poskytuje mu také zpětnou vazbu. Výhodou je, že pracovník si volí mentora podle svých potřeb a osobních preferencí. Mentor mu pak poskytuje systematickou podporu během vzdělávání.

    - Reklama -