Měření leadershipu

0

Měření leadershipu se zaměřuje zejména na zjišťování potenciálu k tomu být dobrým leaderem, na hodnocení efektivity leadera a na posouzení přístupu leadera k následovníkům. Pro zjišťování předpokladů být leaderem se využívají psychologické testy nebo metoda assessment centra.

Efektivita leadera se hodnotí nejčastěji pomocí objektivních kritérií, například dle výkonu skupiny nebo skrze dotazníkové vícezdrojové zpětné vazby. Přístup leadera se posuzuje také pomocí dotazníkové vícezdrojové zpětné vazby nebo pomocí sebehodnoticího dotazníku.

Previous article Styly vůdcovství dle Lewina
Next article Toxický leadership
Jsem poradce a konzultant pro personální, manažerské a podnikové poradenství. V oblasti lidských zdrojů poskytuji také řadu souvisejících služeb, jako jsou analýza produktivity zaměstnanců, průzkumy zaměstnanců, nábor zaměstnanců. Pro klienty realizuji projekty personálního marketingu a značky zaměstnavatele. Realizuji personální audit a odborné personální poradenství. Má agentura dnes disponuje zkušenými interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu.