Měření leadershipu

0

Měření leadershipu se zaměřuje zejména na zjišťování potenciálu k tomu být dobrým leaderem, na hodnocení efektivity leadera a na posouzení přístupu leadera k následovníkům. Pro zjišťování předpokladů být leaderem se využívají psychologické testy nebo metoda assessment centra.

Efektivita leadera se hodnotí nejčastěji pomocí objektivních kritérií, například dle výkonu skupiny nebo skrze dotazníkové vícezdrojové zpětné vazby. Přístup leadera se posuzuje také pomocí dotazníkové vícezdrojové zpětné vazby nebo pomocí sebehodnoticího dotazníku.

Previous article Styly vůdcovství dle Lewina
Next article Toxický leadership
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.