Měření leadershipu

0

Měření leadershipu se zaměřuje zejména na zjišťování potenciálu k tomu být dobrým leaderem, na hodnocení efektivity leadera a na posouzení přístupu leadera k následovníkům. Pro zjišťování předpokladů být leaderem se využívají psychologické testy nebo metoda assessment centra.

Efektivita leadera se hodnotí nejčastěji pomocí objektivních kritérií, například dle výkonu skupiny nebo skrze dotazníkové vícezdrojové zpětné vazby. Přístup leadera se posuzuje také pomocí dotazníkové vícezdrojové zpětné vazby nebo pomocí sebehodnoticího dotazníku.

Previous article Styly vůdcovství dle Lewina
Next article Toxický leadership
Jsem konzultant pro personální, manažerské a krizové řízení. Disponujeme zkušenými krizovými a interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu. Realizujeme expertní personální audit a personální poradenství. Zabýváme se také personálním marketingem a značkou zaměstnavatele. Rozvíjíme naši kreativní agenturu, která pomáhá firmám v oblasti vývoje a inovací.