Měření motivace

0

Existují čtyři druhy nástrojů měření motivace:

  1. Projektivní, analýza reakce na nejasný stimul
  2. Objektivní, měření bez lidského posouzení, např. fyziologické či kognitivní hodnoty
  3. Subjektivní, nejčastější forma, kdy motivaci odhaduje sám respondent
  4. Implicitní, měření neuvědomovaných mentálních procesů.

Pro smysluplné měření motivace je nutné zajistit uspokojivé důkazy o přesnosti a spolehlivosti měření zvoleného nástroje, provést vhodnou statistickou analýzu dat a korektně interpretovat získané výsledky.

Previous article Teorie stanovování cílů
Next article Učící se organizace
Jsem poradce a konzultant pro personální, manažerské a podnikové poradenství. V oblasti lidských zdrojů poskytuji také řadu souvisejících služeb, jako jsou analýza produktivity zaměstnanců, průzkumy zaměstnanců, nábor zaměstnanců. Pro klienty realizuji projekty personálního marketingu a značky zaměstnavatele. Realizuji personální audit a odborné personální poradenství. Má agentura dnes disponuje zkušenými interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu.