Měření motivace

0

Existují čtyři druhy nástrojů měření motivace:

  1. Projektivní, analýza reakce na nejasný stimul
  2. Objektivní, měření bez lidského posouzení, např. fyziologické či kognitivní hodnoty
  3. Subjektivní, nejčastější forma, kdy motivaci odhaduje sám respondent
  4. Implicitní, měření neuvědomovaných mentálních procesů.

Pro smysluplné měření motivace je nutné zajistit uspokojivé důkazy o přesnosti a spolehlivosti měření zvoleného nástroje, provést vhodnou statistickou analýzu dat a korektně interpretovat získané výsledky.

Previous article Teorie stanovování cílů
Next article Učící se organizace
Jsem poradce pro rodinné firmy a podniky. Objevuju skrytý potenciál rodinných firem a rodinných podniků. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.