Měření motivace

0

Existují čtyři druhy nástrojů měření motivace:

  1. Projektivní, analýza reakce na nejasný stimul
  2. Objektivní, měření bez lidského posouzení, např. fyziologické či kognitivní hodnoty
  3. Subjektivní, nejčastější forma, kdy motivaci odhaduje sám respondent
  4. Implicitní, měření neuvědomovaných mentálních procesů.

Pro smysluplné měření motivace je nutné zajistit uspokojivé důkazy o přesnosti a spolehlivosti měření zvoleného nástroje, provést vhodnou statistickou analýzu dat a korektně interpretovat získané výsledky.

Previous article Teorie stanovování cílů
Next article Učící se organizace
Jsem konzultant pro personální, manažerské a krizové řízení. Disponujeme zkušenými krizovými a interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu. Realizujeme expertní personální audit a personální poradenství. Zabýváme se také personálním marketingem a značkou zaměstnavatele. Rozvíjíme naši kreativní agenturu, která pomáhá firmám v oblasti vývoje a inovací.