Metoda Behavioral Anchored Rating Scale (BARS)

0

Tato zkratka znamená behaviorálně zakotvená hodnotící škála. Tato metoda má hodnotit pracovní chování zaměstnanců, a to takovým způsobem, aby jejich práce byla úspěšně vykonávaná. Metoda vytváří stupnice, které náleží pro každý úkol.

Stupnice může mít 5-7 bodovacích stupňů, hodnotitel může volit body na stupnici nebo vyznačit hodnocení kdekoliv na dané stupnici bez ohledu na umístění bodů. Hodnoty na stupnicích u jednotlivých úkolů se následně mohou sečíst, zprůměrovat, či různě zkombinovat. Výhodou této metody můžeme nalézt v tom, že na přípravě se podílejí samotní zaměstnanci.

Previous article Management lidských zdrojů (HRM)
Next article Peterův princip
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.