Metoda Behavioral Anchored Rating Scale (BARS)

0

Tato zkratka znamená behaviorálně zakotvená hodnotící škála. Tato metoda má hodnotit pracovní chování zaměstnanců, a to takovým způsobem, aby jejich práce byla úspěšně vykonávaná. Metoda vytváří stupnice, které náleží pro každý úkol.

Stupnice může mít 5-7 bodovacích stupňů, hodnotitel může volit body na stupnici nebo vyznačit hodnocení kdekoliv na dané stupnici bez ohledu na umístění bodů. Hodnoty na stupnicích u jednotlivých úkolů se následně mohou sečíst, zprůměrovat, či různě zkombinovat. Výhodou této metody můžeme nalézt v tom, že na přípravě se podílejí samotní zaměstnanci.

Previous article Management lidských zdrojů (HRM)
Next article Peterův princip
Jsem poradce a konzultant pro personální, manažerské a podnikové poradenství. V oblasti lidských zdrojů poskytuji také řadu souvisejících služeb, jako jsou analýza produktivity zaměstnanců, průzkumy zaměstnanců, nábor zaměstnanců. Pro klienty realizuji projekty personálního marketingu a značky zaměstnavatele. Realizuji personální audit a odborné personální poradenství. Má agentura dnes disponuje zkušenými interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu.