Metoda Behavioral Anchored Rating Scale (BARS)

    152

    Tato zkratka znamená behaviorálně zakotvená hodnotící škála. Tato metoda má hodnotit pracovní chování zaměstnanců, a to takovým způsobem, aby jejich práce byla úspěšně vykonávaná. Metoda vytváří stupnice, které náleží pro každý úkol. Stupnice může mít 5-7 bodovacích stupňů, hodnotitel může volit body na stupnici nebo vyznačit hodnocení kdekoliv na dané stupnici bez ohledu na umístění bodů. Hodnoty na stupnicích u jednotlivých úkolů se následně mohou sečíst, zprůměrovat, či různě zkombinovat. Výhodou této metody můžeme nalézt v tom, že na přípravě se podílejí samotní zaměstnanci.

    - Reklama -