Metoda S.O.R.U.Z.

0

Tato metoda pomáhá při strukturaci úkolů, které je třeba splnit. Název této metody je odvozen od počátečních písmen dílčích kroků, ze kterých se tato metoda skládá:

  • S – sumarizace úkolů (shrnutí činností, které nás v určitý den čekají, zahrnutí i nevyřízených úkolů z minulých dnů)
  • O – Odhad času na jednotlivé činnosti (odhadnout, kolik času nám bude ta která činnost trvat, doby nutné na přesun z jednoho místa na druhé)
  • R – rezervní čas (nikdy nesmíme zapomenout na ponechání si nějakého rezervního času, minimálně to je 20 % pracovní doby)
  • U – určení priorit (pohledem na denní plán zhodnotíme, jaká činnost bude mít jakou prioritu a úkoly s nejvyšší prioritou si naplánujeme na část dne, kdy jsme nejproduktivnější)
  • Z – zpětná kontrola (na konci pracovní doby nastává čas pro zhodnocení denního plánu a pro zjištění, zda byl den naplánovaný realisticky, byl nadhodnocený, či dokonce podhodnocený)

Previous article Typologie nezaměstnaných
Next article Eisenhowerův princip
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.