Metoda S.O.R.U.Z.

0

Tato metoda pomáhá při strukturaci úkolů, které je třeba splnit. Název této metody je odvozen od počátečních písmen dílčích kroků, ze kterých se tato metoda skládá:

  • S – sumarizace úkolů (shrnutí činností, které nás v určitý den čekají, zahrnutí i nevyřízených úkolů z minulých dnů)
  • O – Odhad času na jednotlivé činnosti (odhadnout, kolik času nám bude ta která činnost trvat, doby nutné na přesun z jednoho místa na druhé)
  • R – rezervní čas (nikdy nesmíme zapomenout na ponechání si nějakého rezervního času, minimálně to je 20 % pracovní doby)
  • U – určení priorit (pohledem na denní plán zhodnotíme, jaká činnost bude mít jakou prioritu a úkoly s nejvyšší prioritou si naplánujeme na část dne, kdy jsme nejproduktivnější)
  • Z – zpětná kontrola (na konci pracovní doby nastává čas pro zhodnocení denního plánu a pro zjištění, zda byl den naplánovaný realisticky, byl nadhodnocený, či dokonce podhodnocený)

Previous article Typologie nezaměstnaných
Next article Eisenhowerův princip
Jsem poradce a konzultant pro personální, manažerské a podnikové poradenství. V oblasti lidských zdrojů poskytuji také řadu souvisejících služeb, jako jsou analýza produktivity zaměstnanců, průzkumy zaměstnanců, nábor zaměstnanců. Pro klienty realizuji projekty personálního marketingu a značky zaměstnavatele. Realizuji personální audit a odborné personální poradenství. Má agentura dnes disponuje zkušenými interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu.