Domů Metoda S.O.R.U.Z. Metoda S.O.R.U.Z.

Metoda S.O.R.U.Z.

51

Tato metoda pomáhá při strukturaci úkolů, které je třeba splnit. Název této metody je odvozen od počátečních písmen dílčích kroků, ze kterých se tato metoda skládá:

  • S – sumarizace úkolů (shrnutí činností, které nás v určitý den čekají, zahrnutí i nevyřízených úkolů z minulých dnů)
  • O – Odhad času na jednotlivé činnosti (odhadnout, kolik času nám bude ta která činnost trvat, doby nutné na přesun z jednoho místa na druhé)
  • R – rezervní čas (nikdy nesmíme zapomenout na ponechání si nějakého rezervního času, minimálně to je 20 % pracovní doby)
  • U – určení priorit (pohledem na denní plán zhodnotíme, jaká činnost bude mít jakou prioritu a úkoly s nejvyšší prioritou si naplánujeme na část dne, kdy jsme nejproduktivnější)
  • Z – zpětná kontrola (na konci pracovní doby nastává čas pro zhodnocení denního plánu a pro zjištění, zda byl den naplánovaný realisticky, byl nadhodnocený, či dokonce podhodnocený)