Mikromanagement

0

Mikromanagement je specifický manažerský styl, kdy manažer své podřízené příliš kontroluje a sleduje, omezuje důvěru v ně, nevhodně a opakovaně do výkonu jejich práce zasahuje a narušuje tak samostatnost zaměstnance. Dopad mikromanagementu je zjevný, narušuje a poznamenává atmosféru v týmu.

Mikro management

Výkon týmu i samotného manažera je klesající. Bez ohledu na důvody, mikromanagement může vést k častému neefektivnímu využívání pracovního času a energie. V rámci organizace pak dochází ke stupňování napětí a snižování morálky, zvyšování fluktuace organizace.

Previous article Sedm S firemní kultury
Next article Vůdcovství
Jsem konzultant pro personální, manažerské a krizové řízení. Disponujeme zkušenými krizovými a interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu. Realizujeme expertní personální audit a personální poradenství. Zabýváme se také personálním marketingem a značkou zaměstnavatele. Rozvíjíme naši kreativní agenturu, která pomáhá firmám v oblasti vývoje a inovací.