Mikromanagement

0

Mikromanagement je specifický manažerský styl, kdy manažer své podřízené příliš kontroluje a sleduje, omezuje důvěru v ně, nevhodně a opakovaně do výkonu jejich práce zasahuje a narušuje tak samostatnost zaměstnance. Dopad mikromanagementu je zjevný, narušuje a poznamenává atmosféru v týmu.

Mikro management

Výkon týmu i samotného manažera je klesající. Bez ohledu na důvody, mikromanagement může vést k častému neefektivnímu využívání pracovního času a energie. V rámci organizace pak dochází ke stupňování napětí a snižování morálky, zvyšování fluktuace organizace.

Previous article Sedm S firemní kultury
Next article Vůdcovství
Jsem poradce a konzultant pro personální, manažerské a podnikové poradenství. V oblasti lidských zdrojů poskytuji také řadu souvisejících služeb, jako jsou analýza produktivity zaměstnanců, průzkumy zaměstnanců, nábor zaměstnanců. Pro klienty realizuji projekty personálního marketingu a značky zaměstnavatele. Realizuji personální audit a odborné personální poradenství. Má agentura dnes disponuje zkušenými interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu.