Mikromanagement

0

Mikromanagement je specifický manažerský styl, kdy manažer své podřízené příliš kontroluje a sleduje, omezuje důvěru v ně, nevhodně a opakovaně do výkonu jejich práce zasahuje a narušuje tak samostatnost zaměstnance. Dopad mikromanagementu je zjevný, narušuje a poznamenává atmosféru v týmu.

Mikro management

Výkon týmu i samotného manažera je klesající. Bez ohledu na důvody, mikromanagement může vést k častému neefektivnímu využívání pracovního času a energie. V rámci organizace pak dochází ke stupňování napětí a snižování morálky, zvyšování fluktuace organizace.

Previous article Sedm S firemní kultury
Next article Vůdcovství
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.