Mikromanagement

    289

    Mikromanagement je specifický manažerský styl, kdy manažer své podřízené příliš kontroluje a sleduje, omezuje důvěru v ně, nevhodně a opakovaně do výkonu jejich práce zasahuje a narušuje tak samostatnost zaměstnance. Dopad mikromanagementu je zjevný, narušuje a poznamenává atmosféru v týmu. Výkon týmu i samotného manažera je klesající. Bez ohledu na důvody, mikromanagement může vést k častému neefektivnímu využívání pracovního času a energie. V rámci organizace pak dochází ke stupňování napětí a snižování morálky, zvyšování fluktuace organizace.

    - Reklama -