Mikromarketing

0

Snaha přizpůsobit produkty a marketingové nástroje specifickým potřebám a přáním jednotlivců, případně místním zvláštnostem, zahrnuje jak lokální marketing, tak individualizovaný marketing.

Previous article Marketingový audit
Next article Poslání firmy
Jsem poradce pro rodinné firmy a podniky. Objevuju skrytý potenciál rodinných firem a rodinných podniků. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.