Mileniál

0

Mileniálové je označením pro generaci lidí, kteří dosáhli dospělosti na přelomu 21.století. Začátek generace mileniálů definuje každý jinak, některé zdroje tvrdí, že generace mileniálů začíná rokem 1978, jiní se přiklání k pozdějším letům.

Mileniálové definice

Když shrneme všechna data, dostaneme se do rozmezí, že jsou za generaci mileniálů považováni lidé narození mezi roky 1978-1999. Tato generace vyrostla obklopena světem moderních technologií a mohla sledovat jejich rozvoj a dramatický vývoj. Tato generace je mnohem tolerantnější k rozdílům ve společnosti, nebojí se následovat svoje sny a cíle a také mívá mnohem větší ambice než předchozí generace.

Previous article Nástupnictví v rodinné firmě
Next article Blockchain
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.