Mileniál

    137

    Mileniálové je označením pro generaci lidí, kteří dosáhli dospělosti na přelomu 21.století. Začátek generace mileniálů definuje každý jinak, některé zdroje tvrdí, že generace mileniálů začíná rokem 1978, jiní se přiklání k pozdějším letům. Když shrneme všechna data, dostaneme se do rozmezí, že jsou za generaci mileniálů považováni lidé narození mezi roky 1978-1999. Tato generace vyrostla obklopena světem moderních technologií a mohla sledovat jejich rozvoj a dramatický vývoj. Tato generace je mnohem tolerantnější k rozdílům ve společnosti, nebojí se následovat svoje sny a cíle a také mívá mnohem větší ambice než předchozí generace.

    - Reklama -