Mileniál

0

Mileniálové je označením pro generaci lidí, kteří dosáhli dospělosti na přelomu 21.století. Začátek generace mileniálů definuje každý jinak, některé zdroje tvrdí, že generace mileniálů začíná rokem 1978, jiní se přiklání k pozdějším letům.

Mileniálové definice

Když shrneme všechna data, dostaneme se do rozmezí, že jsou za generaci mileniálů považováni lidé narození mezi roky 1978-1999. Tato generace vyrostla obklopena světem moderních technologií a mohla sledovat jejich rozvoj a dramatický vývoj. Tato generace je mnohem tolerantnější k rozdílům ve společnosti, nebojí se následovat svoje sny a cíle a také mívá mnohem větší ambice než předchozí generace.

Previous article Nástupnictví v rodinné firmě
Next article Blockchain
Jsem poradce a konzultant pro personální, manažerské a podnikové poradenství. V oblasti lidských zdrojů poskytuji také řadu souvisejících služeb, jako jsou analýza produktivity zaměstnanců, průzkumy zaměstnanců, nábor zaměstnanců. Pro klienty realizuji projekty personálního marketingu a značky zaměstnavatele. Realizuji personální audit a odborné personální poradenství. Má agentura dnes disponuje zkušenými interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu.