Mindful leadership

0

Poprvé definoval Vich v roce 2015 jako vzájemný vztah mezi leaderem a následovníkem, ovlivněný leaderovou mindfulness. Vich tak oddělil teorii mindful leadershipu od přístupů, které se zabývají pouze mindfulness jedince, a rozšířil ji na teorii zaměřenou na vztah, respektive na vliv leadera na další.

Previous article Bullwhip efekt – efekt biče
Next article LMX
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.