MLK – management lidského kapitálu

0

Je součástí metod managmentu chápající a využívající lidi jako integrální kapitálovou složku ekonomické činnosti organizace. A to v návaznosti na lidské zdroje vstupující do organizace a na místo organizace v ekonomickém systému.

Previous article MLZ – Management lidských zdrojů
Next article PM – Personální managment
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.