Model AIDA

0

Je nejstarším modelem chování zákazníka nebo kandidáta. Vynálezcem Elmem Lewisem byl sestrojen už v 19. století. Tento model předpokládá zachování pořadí jednotlivých fází. Podle něj je třeba nejprve získat pozornost potenciálního zákazníka / kandidáta – attention. Dalším krokem je vzbuzení zájmu o výrobek, službu nebo pracovní nabídku – interest. Ve třetí fázi dochází ke zlomu v tomto procesu a zákazník začne toužit – desire a už je jen krůček od finální akce, tedy nákupu nebo volby nabídky zaměstnání – action).

Každá společnost by měla upravit obsah svého sdělení tak, aby odpovídal aktuálnímu postoji zákazníka/ kandidáta a podpořil jeho plynulý přesun do další fáze a postupně až k samotnému provedení rozhodnutí.

Další úroveň je dále model AIDAS, která obsahuje navíc – satisfaction a model AIDCA – confidence.

Previous article Model FCB
Next article Model Sostac
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.