Model AIDA

    63

    Je nejstarším modelem chování zákazníka nebo kandidáta. Vynálezcem Elmem Lewisem byl sestrojen už v 19. století. Tento model předpokládá zachování pořadí jednotlivých fází. Podle něj je třeba nejprve získat pozornost potenciálního zákazníka / kandidáta – attention. Dalším krokem je vzbuzení zájmu o výrobek, službu nebo pracovní nabídku – interest. Ve třetí fázi dochází ke zlomu v tomto procesu a zákazník začne toužit – desire a už je jen krůček od finální akce, tedy nákupu nebo volby nabídky zaměstnání – action).

    Každá společnost by měla upravit obsah svého sdělení tak, aby odpovídal aktuálnímu postoji zákazníka/ kandidáta a podpořil jeho plynulý přesun do další fáze a postupně až k samotnému provedení rozhodnutí.

    Další úroveň je dále model AIDAS, která obsahuje navíc – satisfaction a model AIDCA – confidence.

    - Reklama -