Model F-PEC Míra rodinnosti podniku

0

Tento koncept se zakládá ze tří pilířů vlivu rodiny na podnik. V roce 2002 přišli autoři Astrachan, Klein, Smyrnios s takzvanou metodou F-PEC škály, která v jakékoliv firmě, umožňuje měřit míru její rodinnosti.

  • Moc a síla – Power
  • Zkušenosti – Experience
  • Kultura – Company culture

Samotná zkratka ve svém významu znamená:

„Family influence trough Power, Experience and Culture.“

Rodina, dle autorů Astrachana, Kleina a také Smyrnise, může podnik ovlivňovat přímo nebo nepřímo prostřednictvím svého vlastnictví, kontrolou, nebo přes svoji účast ve firmě jako statutárních orgánů.

Previous article Gamifikace
Next article Syndrom vyhoření
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.