Model F-PEC Míra rodinnosti podniku

0

Tento koncept se zakládá ze tří pilířů vlivu rodiny na podnik. V roce 2002 přišli autoři Astrachan, Klein, Smyrnios s takzvanou metodou F-PEC škály, která v jakékoliv firmě, umožňuje měřit míru její rodinnosti.

  • Moc a síla – Power
  • Zkušenosti – Experience
  • Kultura – Company culture

Samotná zkratka ve svém významu znamená:

„Family influence trough Power, Experience and Culture.“

Rodina, dle autorů Astrachana, Kleina a také Smyrnise, může podnik ovlivňovat přímo nebo nepřímo prostřednictvím svého vlastnictví, kontrolou, nebo přes svoji účast ve firmě jako statutárních orgánů.

Previous article Gamifikace
Next article Syndrom vyhoření
Jsem poradce a konzultant pro personální, manažerské a podnikové poradenství. V oblasti lidských zdrojů poskytuji také řadu souvisejících služeb, jako jsou analýza produktivity zaměstnanců, průzkumy zaměstnanců, nábor zaměstnanců. Pro klienty realizuji projekty personálního marketingu a značky zaměstnavatele. Realizuji personální audit a odborné personální poradenství. Má agentura dnes disponuje zkušenými interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu.