Model F-PEC Míra rodinnosti podniku

0

Tento koncept se zakládá ze tří pilířů vlivu rodiny na podnik. V roce 2002 přišli autoři Astrachan, Klein, Smyrnios s takzvanou metodou F-PEC škály, která v jakékoliv firmě, umožňuje měřit míru její rodinnosti.

  • Moc a síla – Power
  • Zkušenosti – Experience
  • Kultura – Company culture

Samotná zkratka ve svém významu znamená:

„Family influence trough Power, Experience and Culture.“

Rodina, dle autorů Astrachana, Kleina a také Smyrnise, může podnik ovlivňovat přímo nebo nepřímo prostřednictvím svého vlastnictví, kontrolou, nebo přes svoji účast ve firmě jako statutárních orgánů.

Previous article Gamifikace
Next article Syndrom vyhoření
Jsem konzultant pro personální, manažerské a krizové řízení. Disponujeme zkušenými krizovými a interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu. Realizujeme expertní personální audit a personální poradenství. Zabýváme se také personálním marketingem a značkou zaměstnavatele. Rozvíjíme naši kreativní agenturu, která pomáhá firmám v oblasti vývoje a inovací.