Domů Míra rodinnosti podniku Model F-PEC Míra rodinnosti podniku

Model F-PEC Míra rodinnosti podniku

Tento koncept se zakládá ze tří pilířů vlivu rodiny na podnik. V roce 2002 přišli autoři Astrachan, Klein, Smyrnios s takzvanou metodou F-PEC škály, která v jakékoliv firmě, umožňuje měřit míru její rodinnosti.

  • Moc a síla – Power
  • Zkušenosti – Experience
  • Kultura – Company culture

Samotná zkratka ve svém významu znamená:

„Family influence trough Power, Experience and Culture.“

Rodina, dle autorů Astrachana, Kleina a také Smyrnise, může podnik ovlivňovat přímo nebo nepřímo prostřednictvím svého vlastnictví, kontrolou, nebo přes svoji účast ve firmě jako statutárních orgánů.

Exit mobile version