Model FCB

0

Z anglické zkratky – foot cone belding, která pochází z roku 1980 a jeho autorem je Richard Vaugh. Tento model představuje dvě hlavní dimenze:

  1. míra projeveného zájmu
  2. míra racionality či iracionality projevené při nákupu

Model se opírá o teorii pravé a levé hemisféry mozku, kdy pravá hemisféra reflektuje emoční stránku lidského chování a levá hemisféra naopak racionální a kognitivní myšlení. Model FCB tyto poznatky promítá do nákupních situací nebo situací volby nabídky zaměstnání a navrhuje čtyři strategie, založené na pořadí jednotlivých fází.

Previous article Emoční kapitál
Next article Model AIDA
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.