Model FCB

  133

  Z anglické zkratky – foot cone belding, která pochází z roku 1980 a jeho autorem je Richard Vaugh. Tento model představuje dvě hlavní dimenze:

  1. míra projeveného zájmu
  2. míra racionality či iracionality projevené při nákupu

  Model se opírá o teorii pravé a levé hemisféry mozku, kdy pravá hemisféra reflektuje emoční stránku lidského chování a levá hemisféra naopak racionální a kognitivní myšlení. Model FCB tyto poznatky promítá do nákupních situací nebo situací volby nabídky zaměstnání a navrhuje čtyři strategie, založené na pořadí jednotlivých fází.

  - Reklama -