Model FCB

0

Z anglické zkratky – foot cone belding, která pochází z roku 1980 a jeho autorem je Richard Vaugh. Tento model představuje dvě hlavní dimenze:

  1. míra projeveného zájmu
  2. míra racionality či iracionality projevené při nákupu

Model se opírá o teorii pravé a levé hemisféry mozku, kdy pravá hemisféra reflektuje emoční stránku lidského chování a levá hemisféra naopak racionální a kognitivní myšlení. Model FCB tyto poznatky promítá do nákupních situací nebo situací volby nabídky zaměstnání a navrhuje čtyři strategie, založené na pořadí jednotlivých fází.

Previous article Emoční kapitál
Next article Model AIDA
Jsem konzultant pro personální, manažerské a krizové řízení. Disponujeme zkušenými krizovými a interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu. Realizujeme expertní personální audit a personální poradenství. Zabýváme se také personálním marketingem a značkou zaměstnavatele. Rozvíjíme naši kreativní agenturu, která pomáhá firmám v oblasti vývoje a inovací.