Model FCB

0

Z anglické zkratky – foot cone belding, která pochází z roku 1980 a jeho autorem je Richard Vaugh. Tento model představuje dvě hlavní dimenze:

  1. míra projeveného zájmu
  2. míra racionality či iracionality projevené při nákupu

Model se opírá o teorii pravé a levé hemisféry mozku, kdy pravá hemisféra reflektuje emoční stránku lidského chování a levá hemisféra naopak racionální a kognitivní myšlení. Model FCB tyto poznatky promítá do nákupních situací nebo situací volby nabídky zaměstnání a navrhuje čtyři strategie, založené na pořadí jednotlivých fází.

Previous article Emoční kapitál
Next article Model AIDA
Jsem poradce a konzultant pro personální, manažerské a podnikové poradenství. V oblasti lidských zdrojů poskytuji také řadu souvisejících služeb, jako jsou analýza produktivity zaměstnanců, průzkumy zaměstnanců, nábor zaměstnanců. Pro klienty realizuji projekty personálního marketingu a značky zaměstnavatele. Realizuji personální audit a odborné personální poradenství. Má agentura dnes disponuje zkušenými interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu.