Model kompetencí

0

Je to tedy soubor kompetencí, které jsou významné pro výkon na dané pracovní pozici pro danou práci. Kompetenční model obsahuje sadu dovednosti, znalostí, zkušeností a schopností, které jsou potřeba k efektivnímu plnění úkolů v dané organizaci.

V praxi se model uplatňuje tam, kde je nutný soupis toho, co musí lidé v organizaci umět, aby byla organizace úspěšná. Také model pomáhá definovat a rozvíjet ty konkrétní kompetence, které lidé v organizaci postrádají nebo je potřebují zlepšit.

Správný kompetenční model organizace se rozpracovává až k detailu popisu pracovních pozic. Kompetenční model pracovního místa popisuje přehled kompetencí, které jsou nezbytné k výkonu konkrétního pracovního místa. Jak jsme zmínil již v úvodu tohoto slova, jedná se o přehled vlastností, zkušeností, znalostí, schopností, dovedností a osobnostních charakteristik, které jsou klíčové k efektivnímu výkonu pracovních úkolů konkrétního zaměstnance.

Kompetenční model pomáhá uvědomit si klíčové kompetence, které organizace potřebuje ke své úspěšnosti. Pomáhá plánovat rozvoj kompetencí lidí v organizaci, jako celku. Prostřednictvím kompetenčního modelu lze plánovat nábor pracovníků v souladu s potřebami organizace. V závěru je vhodný ke sjednocení pojetí hodnocení manažerů, personalistů a ostatních pracovníků. Model má obrovský vliv na personální strategii, výběr pracovníků a organizaci pracovních míst.

Previous article Mobbing
Next article Morální inteligence
Jsem poradce a konzultant pro personální, manažerské a podnikové poradenství. V oblasti lidských zdrojů poskytuji také řadu souvisejících služeb, jako jsou analýza produktivity zaměstnanců, průzkumy zaměstnanců, nábor zaměstnanců. Pro klienty realizuji projekty personálního marketingu a značky zaměstnavatele. Realizuji personální audit a odborné personální poradenství. Má agentura dnes disponuje zkušenými interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu.