Domů Model kompetencí Model kompetencí

Model kompetencí

Je to tedy soubor kompetencí, které jsou významné pro výkon na dané pracovní pozici pro danou práci. Kompetenční model obsahuje sadu dovednosti, znalostí, zkušeností a schopností, které jsou potřeba k efektivnímu plnění úkolů v dané organizaci.

V praxi se model uplatňuje tam, kde je nutný soupis toho, co musí lidé v organizaci umět, aby byla organizace úspěšná. Také model pomáhá definovat a rozvíjet ty konkrétní kompetence, které lidé v organizaci postrádají nebo je potřebují zlepšit.

Správný kompetenční model organizace se rozpracovává až k detailu popisu pracovních pozic. Kompetenční model pracovního místa popisuje přehled kompetencí, které jsou nezbytné k výkonu konkrétního pracovního místa. Jak jsme zmínil již v úvodu tohoto slova, jedná se o přehled vlastností, zkušeností, znalostí, schopností, dovedností a osobnostních charakteristik, které jsou klíčové k efektivnímu výkonu pracovních úkolů konkrétního zaměstnance.

Kompetenční model pomáhá uvědomit si klíčové kompetence, které organizace potřebuje ke své úspěšnosti. Pomáhá plánovat rozvoj kompetencí lidí v organizaci, jako celku. Prostřednictvím kompetenčního modelu lze plánovat nábor pracovníků v souladu s potřebami organizace. V závěru je vhodný ke sjednocení pojetí hodnocení manažerů, personalistů a ostatních pracovníků. Model má obrovský vliv na personální strategii, výběr pracovníků a organizaci pracovních míst.

Předchozí článekMobbing
Další článekMorální inteligence
Jsem poradce a konzultant pro personální, manažerské a podnikové poradenství. V oblasti lidských zdrojů poskytuji také řadu souvisejících služeb, jako jsou analýza produktivity zaměstnanců, průzkumy zaměstnanců, nábor zaměstnanců. Pro klienty realizuji projekty personálního marketingu a značky zaměstnavatele. Realizuji personální audit a odborné personální poradenství. Má agentura dnes disponuje zkušenými interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu.
Exit mobile version