Model KSAO (KSAO)

0

Při definování kompetencí je často využíván model KSAO: knowledge, skills, abilities & other characteristics, podle nějž je kompetence souhrnem znalostí, schopností, dovedností a dalších charakteristik, které zaměstnanec potřebuje k podání dobrého pracovního výkonu.

Kompetence dělíme na měkké – soft, které popisují obecné KSAO potřebné napříč obory, jako jsou třeba komunikace, plánování či zpracování informací, a odborné – tvrdé, které popisují KSAO týkající se specifického zaměstnání, například práce na elektrických vedení či sestavování parametrů výrobku.

Model KSAO HR lze využít pro definici kompetencí HR metodiky.

Previous article Individuální kompetence
Next article Kompetenční modelování
Jsem poradce a konzultant pro personální, manažerské a podnikové poradenství. V oblasti lidských zdrojů poskytuji také řadu souvisejících služeb, jako jsou analýza produktivity zaměstnanců, průzkumy zaměstnanců, nábor zaměstnanců. Pro klienty realizuji projekty personálního marketingu a značky zaměstnavatele. Realizuji personální audit a odborné personální poradenství. Má agentura dnes disponuje zkušenými interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu.