Model KSAO (KSAO)

0

Při definování kompetencí je často využíván model KSAO: knowledge, skills, abilities & other characteristics, podle nějž je kompetence souhrnem znalostí, schopností, dovedností a dalších charakteristik, které zaměstnanec potřebuje k podání dobrého pracovního výkonu.

Kompetence dělíme na měkké – soft, které popisují obecné KSAO potřebné napříč obory, jako jsou třeba komunikace, plánování či zpracování informací, a odborné – tvrdé, které popisují KSAO týkající se specifického zaměstnání, například práce na elektrických vedení či sestavování parametrů výrobku.

Model KSAO HR lze využít pro definici kompetencí HR metodiky.

Previous article Individuální kompetence
Next article Kompetenční modelování
Jsem konzultant pro personální, manažerské a krizové řízení. Disponujeme zkušenými krizovými a interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu. Realizujeme expertní personální audit a personální poradenství. Zabýváme se také personálním marketingem a značkou zaměstnavatele. Rozvíjíme naši kreativní agenturu, která pomáhá firmám v oblasti vývoje a inovací.