Model KSAO (KSAO)

0

Při definování kompetencí je často využíván model KSAO: knowledge, skills, abilities & other characteristics, podle nějž je kompetence souhrnem znalostí, schopností, dovedností a dalších charakteristik, které zaměstnanec potřebuje k podání dobrého pracovního výkonu.

Kompetence dělíme na měkké – soft, které popisují obecné KSAO potřebné napříč obory, jako jsou třeba komunikace, plánování či zpracování informací, a odborné – tvrdé, které popisují KSAO týkající se specifického zaměstnání, například práce na elektrických vedení či sestavování parametrů výrobku.

Model KSAO HR lze využít pro definici kompetencí HR metodiky.

Previous article Individuální kompetence
Next article Kompetenční modelování
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.