Model KSAO

    229

    Při definování kompetencí je často využíván model KSAO: knowledge, skills, abilities & other characteristics, podle nějž je kompetence souhrnem znalostí, schopností, dovedností a dalších charakteristik, které zaměstnanec potřebuje k podání dobrého pracovního výkonu. Kompetence dělíme na měkké – soft, které popisují obecné KSAO potřebné napříč obory, jako jsou třeba komunikace, plánování či zpracování informací, a odborné – tvrdé, které popisují KSAO týkající se specifického zaměstnání, například práce na elektrických vedení či sestavování parametrů výrobku.

    - Reklama -