Domů KSAO Model KSAO (KSAO)

Model KSAO (KSAO)

Při definování kompetencí je často využíván model KSAO: knowledge, skills, abilities & other characteristics, podle nějž je kompetence souhrnem znalostí, schopností, dovedností a dalších charakteristik, které zaměstnanec potřebuje k podání dobrého pracovního výkonu.

Kompetence dělíme na měkké – soft, které popisují obecné KSAO potřebné napříč obory, jako jsou třeba komunikace, plánování či zpracování informací, a odborné – tvrdé, které popisují KSAO týkající se specifického zaměstnání, například práce na elektrických vedení či sestavování parametrů výrobku.

Model KSAO HR lze využít pro definici kompetencí HR metodiky.

Exit mobile version