Modely kruhů – Rodinné podnikání

0

Modely kruhů – Rodinné podnikání

Jednoduchý dvoukruhový model zavedl Leach v roce 1996. Míra, o kterou se kruhy vzájemně kryjí, determinuje odlišnost rodinného a nerodinného. Rodina podobně jako podnik je charakterizována určitými rysy a úkoly.

Mezi rysy rodiny lze zařadit zejména:

 • Emoční hledisko
 • Orientace směrem dovnitř
 • Málo změn

Mezi rysy rodinného podniku řadíme:

 • Konkrétní hledisko
 • Orientace směrem ven
 • Hodně změn

Úkoly rodiny:

 • Povzbuzování
 • Rozvoj a sebeoceňování
 • Výchova k dospělosti

Úkoly podniku:

 • Dosahování zisků
 • Rozvíjení dovedností