Modely kruhů – Rodinné podnikání

  0

  Modely kruhů – Rodinné podnikání

  Jednoduchý dvoukruhový model zavedl Leach v roce 1996. Míra, o kterou se kruhy vzájemně kryjí, determinuje odlišnost rodinného a nerodinného. Rodina podobně jako podnik je charakterizována určitými rysy a úkoly.

  Mezi rysy rodiny lze zařadit zejména:

  • Emoční hledisko
  • Orientace směrem dovnitř
  • Málo změn

  Mezi rysy rodinného podniku řadíme:

  • Konkrétní hledisko
  • Orientace směrem ven
  • Hodně změn

  Úkoly rodiny:

  • Povzbuzování
  • Rozvoj a sebeoceňování
  • Výchova k dospělosti

  Úkoly podniku:

  • Dosahování zisků
  • Rozvíjení dovedností
  Previous article F - PEC – Rozlišení rodinných podniků
  Next article Holistický model rodinných firem
  Jsem konzultant pro personální, manažerské a krizové řízení. Disponujeme zkušenými krizovými a interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu. Realizujeme expertní personální audit a personální poradenství. Zabýváme se také personálním marketingem a značkou zaměstnavatele. Rozvíjíme naši kreativní agenturu, která pomáhá firmám v oblasti vývoje a inovací.