MTM – Methods-Time Measurement

0

MTM je propracovaný systém hodnocení spotřeby času lidské práce na základě důkladného rozboru pracovního postupu – procesu a rozlišení jednotlivých dílčích pohybů. Těmto hodnotám se říká též elementy a z těch se poté skládají normy spotřeby času pro operaci.

Nevýhodou této metody ale je, že nezohledňuje prostředí, kde bude práce vykonávána. Metoda slouží kromě normování času i k pohybovým studiím a také k racionalizaci metod práce a konstrukce výrobků. Využívá se především u prací, kde se činnosti opakují.

Previous article Sebekategorizace
Next article Work sampling – Metoda momentového pozorování
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.