MTM - Methods-Time Measurement

    33

    MTM je propracovaný systém hodnocení spotřeby času lidské práce na základě důkladného rozboru pracovního postupu – procesu a rozlišení jednotlivých dílčích pohybů. Těmto hodnotám se říká též elementy a z těch se poté skládají normy spotřeby času pro operaci. Nevýhodou této metody ale je, že nezohledňuje prostředí, kde bude práce vykonávána. Metoda slouží kromě normování času i k pohybovým studiím a také k racionalizaci metod práce a konstrukce výrobků. Využívá se především u prací, kde se činnosti opakují.

    - Reklama -