MTM – Methods-Time Measurement

0

MTM je propracovaný systém hodnocení spotřeby času lidské práce na základě důkladného rozboru pracovního postupu – procesu a rozlišení jednotlivých dílčích pohybů. Těmto hodnotám se říká též elementy a z těch se poté skládají normy spotřeby času pro operaci.

Nevýhodou této metody ale je, že nezohledňuje prostředí, kde bude práce vykonávána. Metoda slouží kromě normování času i k pohybovým studiím a také k racionalizaci metod práce a konstrukce výrobků. Využívá se především u prací, kde se činnosti opakují.

Previous article Sebekategorizace
Next article Work sampling – Metoda momentového pozorování
Jsem konzultant pro personální, manažerské a krizové řízení. Disponujeme zkušenými krizovými a interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu. Realizujeme expertní personální audit a personální poradenství. Zabýváme se také personálním marketingem a značkou zaměstnavatele. Rozvíjíme naši kreativní agenturu, která pomáhá firmám v oblasti vývoje a inovací.