Naming

    2

    Je procesem, při kterém se vymýšlí nový název pro značku nebo produkt. Před samotným procesem namingu je vhodné dát dohromady poslání firmy, pilíře značky, asociace se značkou a pak provést také analýzu názvu. Při rozhodování o namingu jde také o správné pojmenování produktů.

    - Reklama -