Nástupnictví v rodinné firmě

0

Každá organizace musí plánovat a definovat způsob, jakým bude předáno vlastnictví firmy, a to v dostatečném časovém předstihu, a také naplánovat postup, jakým bude provedena výměna generací ve vedení firmy.

Nástupnictví v rodinné firmě

Předávání rodinného podniku na následující generace je jednou z hlavních strategií firmy a představuje také jednu z největších vývojových krizí. Jedná se o záležitost komplexní a vyžaduje dlouhodobou a důkladnou přípravu.

Služby pro rodinné firmy:

Další zajímavé články na téma rodinných firem:

Previous article Rodinná firma
Next article Mileniál
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.