Nástupnictví v rodinné firmě

    53

    Každá organizace musí plánovat a definovat způsob, jakým bude předáno vlastnictví firmy, a to v dostatečném časovém předstihu, a také naplánovat postup, jakým bude provedena výměna generací ve vedení firmy. Předávání rodinného podniku na následující generace je jednou z hlavních strategií firmy a představuje také jednu z největších vývojových krizí. Jedná se o záležitost komplexní a vyžaduje dlouhodobou a důkladnou přípravu.

    - Reklama -