Nehmotná dynamika pracovního kolektivu

0

Dynamikou pracovního kolektivu jsou myšleny vnitřní síly organizace tvořeny jejími jednotlivci. Síly mohou mít různou polaritu a také různou intenzitu, stejně tak úroveň vědomí.

Previous article SQ – Spirituální kvocient
Next article Psychometrické nástroje
Jsem poradce pro rodinné firmy a podniky. Objevuju skrytý potenciál rodinných firem a rodinných podniků. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.