Nonverbální komunikace

0

Psycholog Albert Mehrabian ve svém vědeckém výzkumu zjistil, že účinek mluveného sdělení závisí na 3 základních aspektech. Na obsahu sdělení závisí 7 %, na obličejové mimice a řeči těla 55 % a zbývajících 38 % závisí na způsobu, jakým jsou slova řečena, tedy na hlase a technice mluvení.

Shrneme-li to, zjistíme, že celých 93% připadá na nonverbální a paraverbální komunikaci. Pouhých 7 % účinku závisí na verbální komunikaci, na obsahu sdělení.

Previous article Komunikace
Next article Realise2
Jsem poradce a konzultant pro personální, manažerské a podnikové poradenství. V oblasti lidských zdrojů poskytuji také řadu souvisejících služeb, jako jsou analýza produktivity zaměstnanců, průzkumy zaměstnanců, nábor zaměstnanců. Pro klienty realizuji projekty personálního marketingu a značky zaměstnavatele. Realizuji personální audit a odborné personální poradenství. Má agentura dnes disponuje zkušenými interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu.