Nonverbální komunikace

0

Psycholog Albert Mehrabian ve svém vědeckém výzkumu zjistil, že účinek mluveného sdělení závisí na 3 základních aspektech. Na obsahu sdělení závisí 7 %, na obličejové mimice a řeči těla 55 % a zbývajících 38 % závisí na způsobu, jakým jsou slova řečena, tedy na hlase a technice mluvení.

Shrneme-li to, zjistíme, že celých 93% připadá na nonverbální a paraverbální komunikaci. Pouhých 7 % účinku závisí na verbální komunikaci, na obsahu sdělení.

Previous article Komunikace
Next article Realise2
Jsem konzultant pro personální, manažerské a krizové řízení. Disponujeme zkušenými krizovými a interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu. Realizujeme expertní personální audit a personální poradenství. Zabýváme se také personálním marketingem a značkou zaměstnavatele. Rozvíjíme naši kreativní agenturu, která pomáhá firmám v oblasti vývoje a inovací.