Nonverbální komunikace

0

Psycholog Albert Mehrabian ve svém vědeckém výzkumu zjistil, že účinek mluveného sdělení závisí na 3 základních aspektech. Na obsahu sdělení závisí 7 %, na obličejové mimice a řeči těla 55 % a zbývajících 38 % závisí na způsobu, jakým jsou slova řečena, tedy na hlase a technice mluvení.

Shrneme-li to, zjistíme, že celých 93% připadá na nonverbální a paraverbální komunikaci. Pouhých 7 % účinku závisí na verbální komunikaci, na obsahu sdělení.

Previous article Komunikace
Next article Realise2
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.