NWMO - negative word of mouth

0

Pasivně spokojené zákazníky můžeme definovat jako našimi službami uspokojené, ale velice náchylné ke změně námi poskytovaných služeb, pokud by se na trhu objevil jiný, velice podobný producent dané služby.

Previous article Evropský index spokojenosti zákazníka – ECSI
Next article WOMM - word of mouth
Jsem poradce pro rodinné firmy a podniky. Objevuju skrytý potenciál rodinných firem a rodinných podniků. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.