Objektivní kritéria hodnocení výkonu

0

Hodnocení výkonu je proces posouzení efektivity pracovníka v organizaci v závislosti na jeho výkonnosti, tzn. např. množství odvedené práce. Objektivní hodnocení výkonu je založeno na přímém hodnocení, tzn. na posuzování měřitelných

Měřit je možné jak kvalitu (chybovost výkonu), tak kvantitu (počet vyrobených kusů, výše zisku nebo obratu, nemocnost apod.) Jedná se o hodnocení, které nevyžaduje úsudek hodnotícího ani jeho interpretace výkonu. Nevýhodou hodnocení výhradně podle objektivních kritérií je právě opomíjení dalších aspektů ovlivňujících pracovní výkon.

Previous article Upward Feedback 180°
Next article Hodnoticí rozhovor
Jsem poradce a konzultant pro personální, manažerské a podnikové poradenství. V oblasti lidských zdrojů poskytuji také řadu souvisejících služeb, jako jsou analýza produktivity zaměstnanců, průzkumy zaměstnanců, nábor zaměstnanců. Pro klienty realizuji projekty personálního marketingu a značky zaměstnavatele. Realizuji personální audit a odborné personální poradenství. Má agentura dnes disponuje zkušenými interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu.