Objektivní kritéria hodnocení výkonu

0

Hodnocení výkonu je proces posouzení efektivity pracovníka v organizaci v závislosti na jeho výkonnosti, tzn. např. množství odvedené práce. Objektivní hodnocení výkonu je založeno na přímém hodnocení, tzn. na posuzování měřitelných

Měřit je možné jak kvalitu (chybovost výkonu), tak kvantitu (počet vyrobených kusů, výše zisku nebo obratu, nemocnost apod.) Jedná se o hodnocení, které nevyžaduje úsudek hodnotícího ani jeho interpretace výkonu. Nevýhodou hodnocení výhradně podle objektivních kritérií je právě opomíjení dalších aspektů ovlivňujících pracovní výkon.

Previous article Upward Feedback 180°
Next article Hodnoticí rozhovor
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.