Objektivní kritéria hodnocení výkonu

0

Hodnocení výkonu je proces posouzení efektivity pracovníka v organizaci v závislosti na jeho výkonnosti, tzn. např. množství odvedené práce. Objektivní hodnocení výkonu je založeno na přímém hodnocení, tzn. na posuzování měřitelných

Měřit je možné jak kvalitu (chybovost výkonu), tak kvantitu (počet vyrobených kusů, výše zisku nebo obratu, nemocnost apod.) Jedná se o hodnocení, které nevyžaduje úsudek hodnotícího ani jeho interpretace výkonu. Nevýhodou hodnocení výhradně podle objektivních kritérií je právě opomíjení dalších aspektů ovlivňujících pracovní výkon.

Previous article Upward Feedback 180°
Next article Hodnoticí rozhovor
Jsem konzultant pro personální, manažerské a krizové řízení. Disponujeme zkušenými krizovými a interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu. Realizujeme expertní personální audit a personální poradenství. Zabýváme se také personálním marketingem a značkou zaměstnavatele. Rozvíjíme naši kreativní agenturu, která pomáhá firmám v oblasti vývoje a inovací.