Odpovědnost

0

Odpovědnost se týká cílů a úkolů, za jejich naplnění odpovídá člověk sám, anebo více zaměstnanců společně.

Previous article Profesionální role
Next article Modrá práce
Jsem poradce pro rodinné firmy a podniky. Objevuju skrytý potenciál rodinných firem a rodinných podniků. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.