Offboarding

0

Zaměstnanecký offboarding popisuje HR proces odchodu, když zaměstnanec opouští svou společnost. Proces offboardingu může zahrnovat postupný přenos znalostí od odcházejícího zaměstnance k novému nebo stávajícímu zaměstnanci – fáze předávání agendy, procesů, úkolů apod.

Dále může obsahovat výstupní rozhovor, vrácení veškerého majetku společnosti a různé další procesy z lidských zdrojů společnosti, informačních technologií nebo právních funkcí.

Previous article Temperament člověka a osobnosti
Next article Locus of control (LOC)
Jsem konzultant pro personální, manažerské a krizové řízení. Disponujeme zkušenými krizovými a interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu. Realizujeme expertní personální audit a personální poradenství. Zabýváme se také personálním marketingem a značkou zaměstnavatele. Rozvíjíme naši kreativní agenturu, která pomáhá firmám v oblasti vývoje a inovací.